Kdo píše viry

Viry převážně píší mladí lidé, kteří mají dostatek volného času, většinou se jedná o studenty. Tyto tzv. počítačové vandaly lze rozdělit do dvou skupin. Na ty, co si „jenom“ chtějí vyzkoušet své programátorské schopnosti a na ty, kteří sou rozhodnutí tvořit viry za účelem škodit a ničit. Prostor a nové příležitosti těmto autorům poskytuje internet. Různá fóra, chatové místnosti, a stránky, kde získávají rady od zkušených autorů. Nicméně viry těchto dvou skupin nejsou velkou hrozbou, jelikož většinou jsou nedokonalé a obsahují chyby.

Další skupina vzniká z předchozích zdokonalováním. Profesionální programátoři virů, tato skupina je nejvíc uzavřená a nebezpečná část počítačového podsvětí. Vytvářejí skupiny talentovaných, profesionálních programátorů, kteří jsou velmi nebezpeční, co se týče psaní a šíření virů. Pro tuto skupinu je tvorba virů zdrojem příjmů.

Další a nejmenší skupina autorů virů jsou tzv. badatelé jak se sami nazývají, často jsou to nadaní programátoři kteří svou dovednost věnují vývoji nových metod pronikání a infekce systémů, oklamávání antivirových programů atd. Programují viry pro výzkumné cíle, aby ukázaly nedostatky a zranitelnosti operačních systému a aplikací. Získané poznatky zveřejňují na svých internetových stránkách. Ačkoli se tato činnost zdá pozitivní, lehce se změní v negativní, jakmile se k těmto informacím dostane někdo z předchozích skupin.
Ovšem objevují se i názory, že viry píší lidé z samotných antivirových firem, aby šly jejich produkty na odbyt.