Definice počítačového viru

Termín „počítačový virus“ zavedl do praxe v roce 1984 matematik Dr. Frederick Cohen, který v tento termín představil společně se svými rannými studiemi o jejich povaze. Termín „počítačový virus“ doporučil Cohenovi jeho poradce profesor Leonardo Adleman, který ho vybral z novel science fiction.

Cohenova definice zní takto: “Virus je program, který je schopen infekce dalších programů a je schopen jejich modifikací zajistit, aby obsahovaly potenciálně se vyvíjející kopii jeho samotného.“

Definic počítačových virů je několik. Pro příklad uvedu ještě jednu poněkud novější, která zní následovně: „Počítačový virus – parazitní programový útvar, který proniká zpravidla ze záznamového média nebo z komunikačního kanálu do exekutivních programů nebo do operačního systému, jejichž funkci pozměňuje nebo v řadě případů vede ke zničení datových souborů a snížení spolehlivosti v řízení funkcí“. [1].

Jedná se tedy o typ programu, který se dokáže sám šířit tím, že vytváří (někdy upravené) kopie sebe sama. K šíření využívá hostitele. Hostitelem mohou být například spustitelné soubory, systémové oblasti disku, popřípadě soubory, které nelze vykonat přímo, ale za použití specifických aplikací (dokumenty Microsoft Word, skripty Visual Basicu apod.) [2]. Jakmile je hostitel spuštěn, provede se rovněž kód viru. Virus se mezi dvěma počítači může přenést jedině tím, že se přenese celý hostitel, např. nějaký uživatel (obvykle neúmyslně) přenese infikovaný soubor na disketě či CD-ROM nebo ho pošle prostřednictvím počítačové sítě.

[1] HEINIGE, Karel. Viry a počítače. Brno: Mobil Media a.s., 2001. 80 s. ISNN 80- 86593-02-9

[2] HÁK, Igor. Moderní počítačové viry [online]. [2006-03-05].