Antivirová ochrana – všeobecná bezpečnostní pravidla

  • Především opatrnost a nedůvěřivost, tyto dvě základní pravidla ochrání před většinou virů.
  • Nespouštět žádné programy, které jsme si před tím neprověřili antivirovou kontrolou. Zejména soubory stažené z internetu.
  • Zapnout antivirovou ochranu maker ve všech aplikacích MS Office a zásadně zakazovat spouštění maker v dokumentech. Makra používá při práci jen minimální počet uživatelů – převážná většina hlášek o přítomnosti maker je způsobeno přítomností viru.
  • Neotvírat přílohy podezřelých e-mailů. Za podezřelé lze považovat zejména e-maily obsahující přílohu, kterou si příjemce vůbec nevyžádal.
  • Mít kontrolu nad svým počítačem a nad tím, kdo jej používá. Riziko nákazy a ztráty dat vzrůstá úměrně s počtem lidí, kteří mají ke konkrétnímu počítači přístup.
  • Pravidelné provádění update svého antivirového programu.
  • Včasná instalace všech záplat a aktualizací na používaný software. Záplaty a aktualizace odstraňují nedostatky a chyby software. Tyto soubory jsou zpravidla k dispozici ke stažení na stránkách jednotlivých výrobců software.
  • Prověřovat diskety a CD média předtím , než dojde k použití. Přesto, že podstatná část virových útoků přichází z e-mailu, neměly by se podceňovat ani tyto způsoby šíření.
  • Pravidelně zálohovat. Ačkoli toto pravidlo nesouvisí přímo s antivirovou ochranou, jeho dodržení umožňuje minimalizovat případné škody způsobené agresivním virem, nespolehlivým hardwarem apod.