React elementy vs. komponenty

React element

  • je základní javascriptový objekt (POJO – plain old javascript object).
  • element definuje, co se má zobrazit na obrazovce
    například: element = <h1>Já jsem element</h1>

React komponenta

  • je složená z elementů
  • komponenty jsou ‘javascriptové funkce’. Komponentům lze předat parametry (props) a vracejí react elementy.