React: component state

Stav komponenty this.state se nastavuje v konstruktoru.

Nemodifikujte stav přímo např. this.state.name = 'Johny Walker'; Místo toho použijte this.setState({name: 'Johny Walker'});, nastavení napřímo nevyvolá rerenderování elementu s nově přiřazenou hodnotou.