Toto je moje poslední vɑrování

Return-Path: 
Delivered-To: info@jakozpraku.cz
Received: from wes1-mx10.wedos.net ([10.36.200.7])
	by wes1-im4.wedos.net (Dovecot) with LMTP id CXQoKVC5rlwQsgAA/yykGQ
	for ; Thu, 11 Apr 2019 05:49:36 +0200
Received-SPF: none (i.anonymnihacker.top: No applicable sender policy available) receiver=wes1-mx10-0.wes1-mx10.hosting.svc.cluster.local; identity=mailfrom; envelope-from="etha.606@i.anonymnihacker.top"; helo=mx.i.anonymnihacker.top; client-ip=167.99.189.149
Received: from mx.i.anonymnihacker.top (mx.i.anonymnihacker.top [167.99.189.149])
	(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
	(No client certificate requested)
	by wes1-mx10.wedos.net (Postfix) with ESMTPS id 44fn8W3VX6zMksT
	for ; Thu, 11 Apr 2019 05:49:31 +0200 (CEST)
Received: from [127.0.0.1] (mx.i.anonymnihacker.top [127.0.0.1])
	by mx.i.anonymnihacker.top (Postfix) with ESMTP id 44fn1l1Jp1z4kqy
	for ; Thu, 11 Apr 2019 03:43:39 +0000 (UTC)
Date: Thu, 11 Apr 2019 04:43:39 +0100
From: =?UTF-8?Q?Anonymn=C3=AD=20H=C9=91cker?= 
To: info@jakozpraku.cz
Subject: =?UTF-8?Q?Toto=20je=20moje=20posledn=C3=AD=20v=C9=91rov=C3=A1n=C3=AD=20i?= =?UTF-8?Q?nfo@jakozpraku.cz!?=
List-Unsubscribe: 
Reply-To: 
User-Agent: Postfix
X-Sender: etha.606@i.anonymnihacker.top
X-Mailer: Postfix
X-Priority: 3 (Normal)
Message-ID: <5caeb7eb18dea@i.anonymnihacker.top>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Spamd-Bar: ------
X-Spam-Status: No, score=-6.32
X-Rspamd-Server: wes1-mx10-0
X-Rspamd-Queue-Id: 44fn8W3VX6zMksT
X-Spamd-Result: default: False [-6.32 / 15.00];
	 HAS_REPLYTO(0.00)[etha.606@i.anonymnihacker.top];
	 XM_UA_NO_VERSION(0.01)[];
	 MX_INVALID(2.00)[cached];
	 MV_CASE(0.50)[];
	 RBL_SPAMHAUS_CSS(2.00)[149.189.99.167.zen.spamhaus.org : 127.0.0.3];
	 TO_DN_NONE(0.00)[];
	 REPLYTO_ADDR_EQ_FROM(0.00)[];
	 NEURAL_HAM_SHORT(-0.98)[-0.979,0];
	 HAS_X_PRIO_THREE(0.00)[3];
	 SUBJECT_ENDS_EXCLAIM(0.00)[];
	 FROM_EQ_ENVFROM(0.00)[];
	 RCVD_TLS_LAST(0.00)[];
	 R_DKIM_NA(0.00)[];
	 ASN(0.00)[asn:14061, ipnet:167.99.176.0/20, country:US];
	 MIME_TRACE(0.00)[0:+];
	 MID_RHS_MATCH_FROM(0.00)[];
	 ARC_NA(0.00)[];
	 BAYES_HAM(-6.00)[100.00%];
	 FROM_HAS_DN(0.00)[];
	 TO_MATCH_ENVRCPT_ALL(0.00)[];
	 NEURAL_HAM_LONG(-3.00)[-1.000,0];
	 MIME_GOOD(-0.10);
	 PREVIOUSLY_DELIVERED(0.00)[info@jakozpraku.cz];
	 DMARC_NA(0.00)[anonymnihacker.top];
	 HAS_LIST_UNSUB(-0.01)[];
	 RCPT_COUNT_ONE(0.00)[1];
	 AUTH_NA(1.00)[];
	 IP_SCORE(-1.74)[ip: (-9.87), ipnet: 167.99.176.0/20(-2.80), asn: 14061(3.94), country: US(0.05)];
	 R_SPF_NA(0.00)[];
	 RCVD_COUNT_TWO(0.00)[2]

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ!

Máte konečnou příležitost zachránit svůj
společenský život - já si srandu !!

Dávám vám posledních 72 hodin, abych provedl platbu,
než pošlu vίdeo s vaší ʍasturbací všem svým
přátelům a spolupracovníkům.


Naposledy jste navštívili Ƿornografickou stránku s
mladými teenagery, stáhli jste a automaticky nainstalovali
Şpyware, který jsem vytvořil.

Můj program zapnul fotoaparát a zaznamenal akt vaší
ʍasturbace a vίdeo, které jste sledovali při ʍasturbování.
Můj software také stáhl seznam e-mailových kontaktů
a seznam vašich přátel na Facebooku ze zařízení.

Mám oba- Info.mp4 - s vaší ʍasturbací
a soubor se všemi kontakty na pevném disku.

Jste velmi zvrhlí!


Pokud chcete, abych odstranil oba soubory a uchoval vaše
tajemství, musíte mi poslat platbu Bitcoinem.
Dávám vám posledních 72 hodin na převod prostředků.

Pokud nevíte, jak s Bitcoinem platit, navštivte
Google a hledejte - jak nakupovat bitcoin.


Okamžitě odešlete na tuto
adresu Bitcoin 50.000 CZK (0.423218 BTC):

3F9Cq5swYmofNCJdwNt7unbjBUiE3XNK2x
(zkopírujte a vložte)

1 BTC = 118.450 CZK právě teď, takže odešlete přesně 0.423218 BTC
na výše uvedenou adresu.


Nesnaž se mě podvádět!
Jakmile otevřete tento e-mail, budu vědět, že jste jej otevřeli.

Tato adresa Bitcoinu je propojena pouze s vámi, takže budu
vědět, zda jste odeslali správnou částku.
Když zaplatíte v plné výši, odstraním oba
soubory a deaktivuji software.

Pokud platbu neposíláte, pošlu vaše vίdeo s ʍasturbací všem
přátelům a spolupracovníkům ze seznamu kontaktů,
který jsem si stáhnul.


Zde jsou opět platební údaje:

Odeslat 0.423218 BTC této adrese Bitcoin:

----------------------------------------
3F9Cq5swYmofNCJdwNt7unbjBUiE3XNK2x

(zkopírujte a vložte)
----------------------------------------


Můžete navštívit policii, ale nikdo vám nepomůže.
Vím, co dělám.
Nežiji ve vaší zemi a vím, jak zůstat anonymní.

Nesnažte se oklamat mě - budu vědět okamžitě - můj Şpysoft
nahrává všechny webové stránky, které navštívíte,
a všechny klávesy, které stisknete.
Pokud ano - pošlu tento ošklivý záznam všem,
koho znáte, včetně vaší rodiny!

Nepodváděj mě! Nezapomeňte na hanbu a pokud
tuto zprávu ignorujete, váš život bude zničen.

Čekám na vaši platbu Bitcoinem.

Anonymní Hɑcker


P.S. Pokud potřebujete více času na nákup a odeslání BTC,
otevřete svůj poznámkový blok a napište - 48H ++ - a uložte.
Tímto způsobem mě můžete kontaktovat.
Uvažuji o tom, že vám ještě 48 hodin před odesláním vίdea
vašim kontaktům, ale pouze tehdy, když vίdím,
že se opravdu snažíte koupit bitcoin.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Jsme anonymní.
My neodpouštíme. Nezapomínáme.
Očekávejte nás.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))